Google Index là gì? Tại sao nó quan trọng và nó được tối ưu hóa như thế nào?

Các công cụ tìm kiếm tuân theo quy trình 3 bước để tiết lộ các kết quả đầu ra phù hợp nhất liên quan đến yêu cầu cần thiết của người dùng. Theo thứ tự, các bước này là Thu thập thông tin, Lập chỉ mục và Xếp hạng và Phục vụ.

Thu thập dữ liệu: Việc khám phá các trang web được thực hiện bởi các bot của công cụ tìm kiếm khi chúng tiếp cận thông tin hiện có trên internet. Khi quét, các bot đi theo các liên kết được nhúng trên các trang web và tiếp cận các liên kết mới. Do các liên kết hiện diện trên các trang web, bot quét bằng cách truy cập hàng tỷ trang web trực tuyến.
 1. Lập chỉ mục: Quá trình lưu bot khi thêm các trang web đã truy cập vào hệ thống lưu trữ dữ liệu. Lập chỉ mục là bước thứ hai ngay sau khi thu thập thông tin.
 2. Xếp hạng và Phục vụ: Kết quả cuối cùng của Trang Kết quả của Công cụ Tìm kiếm (SERP) liệt kê các trang web phù hợp nhất với tìm kiếm của người dùng. Bảng xếp hạng này được thực hiện từ các trang web có liên quan nhất đến ít nhất.

Lập chỉ mục là gì và tại sao nó lại quan trọng?

Lập chỉ mục là toàn bộ quá trình các bot của công cụ tìm kiếm xử lý và lưu dữ liệu từ các trang web mà chúng quét và đặt chúng vào một hệ thống lưu trữ. Các bot cố gắng phân tích và hiểu nội dung trên mỗi trang web được quét.

Trong quá trình phân tích, các yếu tố như từ khóa, hình ảnh, nội dung và bản dựng chung mà trang web đã được phân loại. Thông tin thu được thông qua phân tích được thêm vào chỉ mục và được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu của công cụ tìm kiếm; sẵn sàng cung cấp cho người dùng.

Tại sao lập chỉ mục trang web lại quan trọng?

Các trang không được lập chỉ mục vie bot không có trên Trang Kết quả của Công cụ Tìm kiếm vì chúng không nằm trong cơ sở dữ liệu. Do đó, họ không nhận được bất kỳ lưu lượng truy cập tự nhiên nào. Đó là lý do tại sao, trong quá trình tối ưu hóa SEO, việc lập chỉ mục là rất quan trọng đối với các trang dự kiến sẽ đạt được lưu lượng truy cập không phải trả tiền.

Các trang được lập chỉ mục được đặt câu hỏi như thế nào trên Google?

Một quy trình còn được gọi là đặt câu hỏi về chỉ mục của Google, cho phép chúng tôi xem số trang được lập chỉ mục và không được lập chỉ mục trên Google cho một trang web cụ thể. Có hai phương pháp khác nhau để kiểm tra số trang được lập chỉ mục và trang nào được lập chỉ mục.

Chỉ mục đặt câu hỏi thông qua sử dụng Google

Nếu chúng ta gõ "site:example.com" (Ví dụ là tên miền) trên thanh tìm kiếm, chúng ta có thể thấy số trang được Google lập chỉ mục. Nếu không có kết quả trên SERP, điều này cho thấy rằng không có trang nào được lập chỉ mục.
Tìm hiểu thêm SEO tổng thể là quan trọng khi doanh nghiệp!

Câu hỏi chỉ mục thông qua sử dụng Google Search Console

Sau khi đăng nhập vào tài khoản Google Search Console của trang web có liên quan, chúng ta có thể nhấp vào phần "Bảo hiểm" nằm ngay dưới phần "Chỉ mục". Ở đây, số mà chúng tôi thấy trong phần "Hợp lệ" cho chúng tôi biết số lượng trang được lập chỉ mục.

Thông qua phần chi tiết, chúng tôi có thể nhận được thông tin chi tiết hơn trên các trang được lập chỉ mục. Nếu phần "Hợp lệ" hiển thị số bằng 0, điều này có nghĩa là không có trang nào được lập chỉ mục. Số lượng lỗi chúng tôi gặp phải trên các trang được lập chỉ mục có thể được tìm thấy trong phần "Lỗi" trong khi thông tin thêm về các lỗi này có thể được tìm thấy trong phần "Chi tiết".

Yêu cầu lập chỉ mục của Google là gì và bạn có thể gửi một yêu cầu như thế nào?

Còn được gọi là Google thêm trang web, gửi yêu cầu lập chỉ mục là để thông báo cho Google về các trang trên trang web của bạn và yêu cầu được lập chỉ mục. Gửi các trang này tới Google không có nghĩa là Google sẽ nhanh chóng lập chỉ mục chúng cũng như các trang sẽ ngay lập tức hiển thị ở đầu trên SERP.

Yêu cầu lập chỉ mục được thực hiện chỉ để thông báo cho Google về các trang mới hoặc các trang đã sửa đổi được thêm vào một trang web chưa được lập chỉ mục. Cách thức và thời điểm các trang được lập chỉ mục tùy thuộc vào các bot của Google.

Gửi yêu cầu lập chỉ mục thông qua sử dụng Google Search Console

Để gửi yêu cầu Chỉ mục của Google, bước đầu tiên là đăng nhập vào tài khoản Google Search Console của trang web có liên quan và thêm URL của các trang đã chọn trong phần "Kiểm tra URL". Sau vài giây chờ đợi, Search Console thu thập dữ liệu Chỉ mục của Google và tiết lộ trạng thái lập chỉ mục hiện tại của các trang được đề cập. Ở phía bên phải của cùng một màn hình, nhấp vào phần "YÊU CẦU LẬP CHỈ MỤC" sẽ gửi yêu cầu lập chỉ mục cho các URL có liên quan.

"Xóa các trang chỉ mục của Google" là gì và nó được hình thành như thế nào?

Còn được gọi là xóa các trang chỉ mục của Google, xóa các trang chỉ mục của Google là hành động thông báo cho Google về các trang nhất định trên một trang web và yêu cầu xóa chúng. Thông báo cho Google về các trang nhất định có nghĩa là báo hiệu cho các bot ưu tiên các trang này; tuy nhiên, một lần nữa, tùy thuộc vào các bot của Google về cách thức và thời điểm các trang này sẽ bị xóa khỏi chỉ mục.

Xóa các trang chỉ mục bằng cách sử dụng Google Search Console

Bước đầu tiên là đăng nhập vào tài khoản Google Search Console của trang web có liên quan và nhấp vào "Xóa" nằm trong phần "Chỉ mục". Sau đó, yêu cầu xóa được hình thành bằng cách nhấp vào nút "YÊU CẦU MỚI" nằm ở phía bên phải của trang.

Làm thế nào và tại sao trạng thái chỉ mục của các trang thay đổi

Đôi khi, không thể yêu cầu từng trang trên một trang web được lập chỉ mục. Có thể có nhiều lý do khác nhau giải thích tại sao một người có thể muốn kiểm tra và/hoặc thay đổi trạng thái chỉ mục của các trang. Đây là những điều sau đây; Trong những tình huống như vậy, trạng thái lập chỉ mục của các trang có thể được kiểm tra bằng cách chuyển hướng các bot của công cụ tìm kiếm.

Chỉ thị meta robots

Chỉ thị Meta Robots là gì và chúng ta có thể sử dụng chúng không?

Robots Meta Chỉ thị là các mã được gán cho bot để kiểm tra trạng thái lập chỉ mục của các trang trên một trang web. Chỉ thị Meta Robots được chia thành hai là Thẻ Meta Robots và Thẻ X-Robots.

Thẻ meta rô-bốt

Robots Meta Tags là các mã được viết trên các phần HTML của các trang có khả năng hướng dẫn một số hoặc tất cả các trình duyệt. Các loại Thẻ meta rô-bốt phổ biến nhất là chỉ mục/noindex, theo dõi/nofollow và noarchive.

Các thẻ chỉ mục / Noindex hướng dẫn các bot của công cụ tìm kiếm về việc có nên lập chỉ mục các trang hay không. Trong đó Index hướng dẫn các trang được lập chỉ mục và hiển thị trên SERP, ngược lại, noindex hướng dẫn các trang không được lập chỉ mục và không được hiển thị trên SERP.

Trừ khi thuật ngữ noindex không được chỉ định, các công cụ tìm kiếm sẽ hoạt động theo cách lập chỉ mục cho tất cả các trang. Đó là lý do tại sao, việc chỉ định thuật ngữ chỉ mục là không cần thiết.

Thẻ X-Robot

X Robots Tags được sử dụng như một phần của phần tập lệnh HTTPS. Các hướng dẫn được gửi giống như với Robots Meta Tags, chúng chỉ là một phương pháp thay thế.

Tại sao các công cụ tìm kiếm loại bỏ các trang được lập chỉ mục?

Các trang được lập chỉ mục bởi bot có thể bị xóa khỏi chỉ mục mà không cần sự can thiệp của quản trị viên web (ví dụ: quản trị viên web sử dụng thẻ meta "noindex" để hướng dẫn bot). Việc xóa các trang được lập chỉ mục khỏi công cụ tìm kiếm có thể là kết quả của những điều sau:

Nhận lỗi máy khách được mã hóa 4XX hoặc lỗi máy chủ được mã hóa 5XX trên các trang được đề cập
 1. Vi phạm các điều kiện của công cụ tìm kiếm
 2. Cần quyền truy cập cho các trang liên quan và thực tế là không phải ai cũng có thể truy cập chúng.

Thẻ Canonical là gì và chúng được sử dụng như thế nào?

Thẻ Canonical là các mã thông báo cho các bot xem các trang liên quan có thích một phiên bản nhất định hay không. Nếu một trang chứa thẻ chuẩn, các bot sẽ giả định rằng có một phiên bản thay thế, được ưu tiên hơn nhiều của trang đã chọn và URL được đặt trên thẻ chuẩn được xem là trang độc đoán.

Tuy nhiên, nếu trang không chứa thẻ chuẩn, bot sẽ cho rằng không có phiên bản thay thế nào của trang đó và lập chỉ mục trang là phiên bản gốc.

Các thẻ Canonical ngăn không cho các trang gốc bị mất giá trị đối với các phiên bản thay thế. Điểm thận trọng chính ở đây là biết rằng các thẻ chuẩn không can thiệp trực tiếp vào trạng thái chỉ mục của trang. Để can thiệp vào trạng thái lập chỉ mục của các trang, nên sử dụng thẻ meta chỉ mục/noindex.

Khi nào nên sử dụng thẻ Canonical

 1. Các thẻ Canonical được sử dụng khi một trang chứa các yếu tố như lọc, xếp hạng, v.v. để hướng các URL có tham số đến các phiên bản không có tham số.
 2. Các thẻ Canonical cũng phải được cung cấp để ngăn các sự cố trùng lặp nội dung có thể do các phiên bản tương tự của các trang gây ra.
 3. Các thẻ Canonical nên được sử dụng trong mỗi trang gốc để thông báo cho bot về các trang gốc hiện có trong một trang web.

Làm cách nào để tối ưu hóa việc lập chỉ mục?

Tối ưu hóa lợi ích lập chỉ mục của Google để cải thiện ngân sách quét. Đó là lý do tại sao việc tối ưu hóa chỉ mục là rất quan trọng đối với hoạt động SEO. Trong quá trình tối ưu hóa việc lập chỉ mục, chúng ta phải đảm bảo áp dụng các bài viết sau:
 1. Sử dụng đúng tệp robots.txt (ví dụ: Đặt lệnh "không cho phép" trên các trang được lập chỉ mục để có lưu lượng truy cập không phải trả tiền là cách sử dụng sai vì các trang không được phép sẽ không khả dụng để quét, do đó sẽ không được lập chỉ mục.)
 2. Có cấu trúc liên kết trang web chính xác và có tổ chức cho trang web
 3. Tiến hành phân tích backlink
 4. Sử dụng sơ đồ trang web
 5. Sử dụng đúng thẻ meta rô bốt và thẻ chuẩn
 6. Có khả năng tương thích di động cho trang web
 7. Cung cấp nội dung cập nhật, chất lượng và nguyên bản cho người dùng và gián tiếp cho bot. Có thể tìm hiểu cách chuẩn bị nội dung thân thiện với SEO từ bài viết blog liên quan của chúng tôi.
Để tìm hiểu thêm thông tin về quy trình SEO và tiếp thị kỹ thuật số, bạn có thể truy cập trang blog của AnalyticaHouse hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
© 2007 - 2024 https://dichvuseohcm.dichvuseoweb.net

Addr: Binh Duong, Vietnam
Phone: +84-908-744-256

0917212969

Zalo

SMS

Viber